vrijdag 27 januari 2012

Pappa dag

Het plan was de adressen te bezoeken waar ik ooit gewoond heb. Dat bleek een wat te grote opgave te zijn omdat dit er in Nederland al meer dan twintig waren. En die niet alleen in Rotterdam. We moesten wel zoeken. Veel van de oude huizen in Rotterdam zijn gesloopt of gerenoveerd. Ook het huis waarin mijn dochter geboren werd. We wisten dat het huis gesloopt was. Wat we echter niet verwacht hadden was dat de Ooievaarstraat -hier op de foto- niet meer toeganglijk bleek te zijn vanaf het Zwaanshals. En dus stond mijn dochter 36 jaar na haar geboorte weer in de het laatste overgebleven stukje van de staat die ze zich nog herinnerde maar dan veel en veel smaller dan ze werkelijk was.

The plan was to visit the addresses I've ever lived. That was a big challenge because in the Netherlands there where more than twenty. And not only in Rotterdam.
We had to look hard.
Many of the old houses have been demolished or renovated in Rotterdam. Also the house where my daughter was born. We knew the house was demolished. What we had not expected was that the StorkStreet here on the first photo no longer appeared to be accessible from the Zwaanshals. And so was my daughter 46 years after her birth back into the last remaining piece of the street she still remembered.
 Een ander adres was de Osseweistraat. ook hier waren de meeste huizen  inmiddels gesloopt. Maar de plaats waar vroeger een drogisterij zat het de vernieuwing overleeft. Of dat een aanbeveling is ?

Another address was Osseweistraat. Also here, most houses now demolished. But where was it used to be a chemist the original old building survive the renovation. But is that is a recommendation?
Na een snack in het Oude Noorden vonden we nog een hip whisky winkeltje in het Zwaanshals.
en aardige bijdrage voor de weekend reflection

After a snack at the Old North we found a shop in the trendy whiskey Zwaanshals.

A nice contribution to the weekend reflections blog For more weekend refactions click here

Een reactie posten