dinsdag 31 januari 2012

Griep

Met griep in bed. Daarom een foto uit het archief. Hier een blik in de bibliotheek in Rotterdam

Influenza
In bed feeling sick. Therefore a photo from my archive. Here looking inside the main library in Rotterdam

vrijdag 27 januari 2012

Pappa dag

Het plan was de adressen te bezoeken waar ik ooit gewoond heb. Dat bleek een wat te grote opgave te zijn omdat dit er in Nederland al meer dan twintig waren. En die niet alleen in Rotterdam. We moesten wel zoeken. Veel van de oude huizen in Rotterdam zijn gesloopt of gerenoveerd. Ook het huis waarin mijn dochter geboren werd. We wisten dat het huis gesloopt was. Wat we echter niet verwacht hadden was dat de Ooievaarstraat -hier op de foto- niet meer toeganglijk bleek te zijn vanaf het Zwaanshals. En dus stond mijn dochter 36 jaar na haar geboorte weer in de het laatste overgebleven stukje van de staat die ze zich nog herinnerde maar dan veel en veel smaller dan ze werkelijk was.

The plan was to visit the addresses I've ever lived. That was a big challenge because in the Netherlands there where more than twenty. And not only in Rotterdam.
We had to look hard.
Many of the old houses have been demolished or renovated in Rotterdam. Also the house where my daughter was born. We knew the house was demolished. What we had not expected was that the StorkStreet here on the first photo no longer appeared to be accessible from the Zwaanshals. And so was my daughter 46 years after her birth back into the last remaining piece of the street she still remembered.
 Een ander adres was de Osseweistraat. ook hier waren de meeste huizen  inmiddels gesloopt. Maar de plaats waar vroeger een drogisterij zat het de vernieuwing overleeft. Of dat een aanbeveling is ?

Another address was Osseweistraat. Also here, most houses now demolished. But where was it used to be a chemist the original old building survive the renovation. But is that is a recommendation?
Na een snack in het Oude Noorden vonden we nog een hip whisky winkeltje in het Zwaanshals.
en aardige bijdrage voor de weekend reflection

After a snack at the Old North we found a shop in the trendy whiskey Zwaanshals.

A nice contribution to the weekend reflections blog For more weekend refactions click here

woensdag 25 januari 2012

Feest Varken

Gisteren was het dan zo ver. Mijn oudste kleinzoon werd 16 jaar Het Feest varken dus. Een knappe jongen niet waar?
Yesterday my oldest grandson turned 16 Like we say in Holland he was the Party Pig.

dinsdag 24 januari 2012

Nieuwe Bestemming

Vandaag opnieuw niet aan het werk op school. Ik heb dus alle tijd om de verjaardag van mijn oudste kleinzoon te gaan vieren. Net als vele anderen zet ik koers naar een nieuwe bestemming. Voor velen is het nog gewoon werken.

New Destination.
It's the second day I wont have to work any more. I have all the time in the world to celebrate the birthday of my oldest grandson. (16 years to day). Retirement forces you to lay down a new course in life. For many others its just work.

maandag 23 januari 2012

Memory Lane

Het aanzien van deze straat -de Avenue Concordia- is in de afgelopen 50 jaar niet of nauwelijks veranderd. Ofschoon er toen heel andere auto modellen in de mode waren.
Vrijdag trek ik er op uit met mijn dochter en gaan we alle adressen langs waar ik en zij hebben gewoond. Ooit woonde ik aan deze Avenue. Weliswaar op een kamer van 3 bij 4 meter, maar toch op stand.

More then 50 years ago I lived on this Avenue. It hasn't changed the way it looks. Except for the cars. On Friday me and my youngest daughter get out on a road trip. Visiting all or most of the places where I and she lived over the past 65 years. We plan to take our camera's with us. I'll publish some of the results if not all on this blog.

zondag 22 januari 2012

Nog steeds geen winter

Spectaculaire luchten trekken aan ons voorbij. Een Westerstorm en veel regen. Maar winter wil het maar niet worden.

Winter is (not?) coming

The most spectacular sky's passes overhead. Stong Westerly winds and a lot of rain. But no winter yet.

for more weekend reflections click here

vrijdag 20 januari 2012

Rotterdam de Esch

De wijk waar ik woon licht aan de rivier Nieuwe Maas. Hit is een terrein waar vroeger de drinkwaterwinning van Rotterdam gevestigd was. Drinkwater werd direct uit de Maas gehaald en gezuiverd. De kwaliteit van  het Maas water werd steeds slechter dat en was een van de redenen waarom drinkwaterwinning hier werd beëindigd. Sinds die tijd is hier een woonwijk ontwikkeld. Naast veel nieuwbouw zijn er nog authentieke delen van de vroegere bestemming bewaard gebleven. Hier de haven waar materiaal voor de waterwinning werd aangevoerd.

Where I live
The neighborhood where I live lies directly near the river Meuse. This is an area where once the drinking water purification plant was located in Rotterdam. Drinking water was taken directly from the river and purified. The quality of the Meuse water was getting worse and that was one of the reasons why this purification plant here was terminated. The location is converted into a residential development. Besides lots of new buildings, there are many  authentic parts of the former destination preserved like this little harbor.

For more sky watch on Friday click here

woensdag 18 januari 2012

Over de brug

En dan is het plotseling zo ver. Gisteren, mijn laatste dag op school. Vanaf nu geen leerlingen meer die ik elke week mag begeleiden, Geen collegae die ik regelmatig spreek. Mijn pensionering begint vaste vormen aan te nemen.

Acros the bridge

As of yesterday I don't see my students on a regular basis. Nor my colleague. My retirement is getting shape. A bridge crossed.

zondag 15 januari 2012

Avond Over Feijenoord


 Het is 17:30 in Rotterdam als de avond valt over Feijenoord. Het was een mooie dag mt veel zon. En nu de avond valt kleurt de lucht langzaam van blauw naar rood.

It's 17:30 when the evening sets in over Rotterdam Feijenoord. It was a nice quit day with lots of sun and temperatures of 8 Celsius when te nsky turn slowly from blue into red.


zaterdag 14 januari 2012

van Brienenoordbrug

Mijn vrouw is ernstig ziek geworden en moet het bed houden met een zware longontsteking. Veel tijd om aan mijjn blog te werken blijft er niet over.

My wife got sick with pneumonia. There is little time to spent on my blog.

Fore more Sunday bridges click here

dinsdag 10 januari 2012

Dag. collegae

Ofschoon het nog een paar dagen duurt, is het de laatste keer dat ik mijn collegae van Mondriaan Techniek en ICT om me heen kon verzamelen voor deze foto. U vindt mij rechts vooraan met bruin colbert.

Good by deer colleague

Just a few days more and my retirement is a fact. The last tme to gather all of my colleague for a last picture. You find my in front on the right with a brown Colbert.

maandag 9 januari 2012

Het eind in zicht

Toch wel wennen om op school iedereen een gelukkig nietnaar te wensen.

Retirement ahead

Today the first school day. Happy new year. For me it almost done

zondag 8 januari 2012

Koffie ?

Reclame in de Lusthofstraat in Rotterdam voor een koffie winkel

Coffee anyone

Sign fond on the street in front of a coffee shop in Rotterdam

zaterdag 7 januari 2012

Rotterdam

Veel van Rotterdam is verwoest tijdens de tweede wereld oorlog. Dat geld niet voor de wijk kralingen. Hier vind je dan ook nog aanduidingen van de oorspronkelijke bebouwing terug. Zoals deze Timmermanswerkplaats aan de Oostzeedijk beneden.

Rotterdam
A lot of the city of Rotterdam was destroyed during the bombardment in may 1940 by the Germans. Some parts of the city where undamaged like Kralingen. Its here you'll find some of the original housing like this carpenters workshop


for more weekend refections click here

Afval

Rotterdam na de gemeentelijke heffingen
De Kamer van Koophandel Rotterdam is verbijsterd over de nieuwe afvalstoffenheffing voor zzp'ers in Rotterdam. Zzp'ers die met hun bedrijf op hun huisadres staan ingeschreven bij de Kamer van Koopandel moeten vanaf 1 januari € 128,20 per jaar voor de inzameling en verwerking van hun bedrijfsafval gaan betalen bovenop de heffing voor particulieren. Woensdag 14 december 2011 maakte de gemeentelijke belastingdienst dit bekend.Vrijstelling krijgen omdat er geen afval wordt geproduceerd is niet mogelijk volgens de voorlichting van de gemeente.

Waste Land

The Chamber of Commerce Rotterdam is stunned by the new waste disposal for self-employed workers in Rotterdam. Self-employed with their company registered at their home address will pay € 128.20 per year for the collection and processing of their industrial waste in addition to pay the tax for individual homes. "Even when they produce no wast at all": according to the city counsel.

vrijdag 6 januari 2012

Achter de wolken

Tijdens de storm gisteren was er heel af en toe ook nog een straaltje zonlicht dat de Botlek verlichtte

Behind the clouds

During he storm yesterday there was a beam of light illuminating the Botlek.

For more Skywatch Friday click here 

donderdag 5 januari 2012

Storm, storm, storm

Voor de tweede maal deze week hebben we met windkracht 9 te maken. Storm dus. Hier aan de monding van de Maas van Hoek van Holland.

Sorm Again.

For th second day this week the wind blow at force 9. Al real storm. Here at the mouth of the river Maes near Hoek of Holland.

woensdag 4 januari 2012

Storm en Regen

Storm en heel veel regen. Een nieuw jaar is begonnen


Storm and Lots of rain.

The new year has started.

maandag 2 januari 2012

Vaarwel Oude Jaar

2011 is niet meer. Traditie getrouw vierden we de verjaardag van ons aangenomen kleinkind Jan. Nu voor de zestiende keer. Al die kleine kinderen worden groot.

Goodby Old year


Last year is gone Never to return. Just a memory. Traditionally we were resent at the birthday of our accepted grandson. This time he turned on sixteen. How quickly the grow up those little kids.

zondag 1 januari 2012

Nieuwjaars ontbijt

Vanmorgen hoefde ik me niet af te vragen wat er voor het ontbijt was.

Breakfast at newyear.

In need'nt to worry about wat's for breakfast this morning.