woensdag 30 november 2011

Amersfoort

Met enige regelmaat komen de laatste leden van de familie Coronel / Bosch bijeen op de Neven en nichtendag. Deze foto is genomen bij een van die gelegenheden in Amersfoort, kort voor dat we in de boor stapten om aan een rondvaart door de stad te beginnen.

Amersfoort
Once in a wile the last of the surviving members of the Coronel - Bosch family gather the gather on was is called a cousins-day. This picture was taken on one of this occasions in Amersfoort. Just before entering the boor on with we sailed trough the city.

zondag 27 november 2011

En nu weer verder

Na een week van reflectie, sta ik weer op het punt om aan het werk te gaan. De afgelopen week was er nauwelijks tijd om te fotograferen. Bovendien wilde ik de foto uit het oude Norden van Rotterdam nog publiceren.
De uitvaart was afgelopen vrijdag. Een sobere bijeenkomst met veel familie en bekenden. Op de achtergrond de foto die ik al eerder van hem publiceerde.

Mijn schoonzus is begonnen aan haar chemokuur die naar verwachting de verder groei van haar kanker moet onderdrukken. Een vreemd idee dat je pillen slikt terwijl je niet ziek bent en de daardoor steeds zieker gaat voelen.

Life go's on
After a week of reflection I'm ready to go to work again. Last week there was almost no time to take any pictures. And this picture taken in het Old North of Rotterdam was waiting to be published.
The Funeral was last Friday a simple ceremony with family and friends. In the background the picture I published earlier.
My sister in law has started her chem o. Strange to realize that she is taking pills whilst she has no pain and as a result she is getting to feel sicker and sicker.
The show (must) go on.

zondag 20 november 2011

Met onbekende bestemming

Vandaag overleed plotseling op 84 jarie leeftijd Gradus Cordang. Sinds 45 jaar mijn stiefvader.
Kort geleden werd hij opgenomen in het ziekenhuis na een paar maal te zijn flauwgevallen. Vanmorgen is hij zonder indicatie vooraf plotseling vertrokken met onbekende bestemming. Vrijdag wordt hij gecremeerd. Hij was meer een goede vriend, meer dan een (stief)vader.


Gone


My stepfather died today. He was 84 years old. Earlier this week he was committed to the hospital after some spells. This morning he died rather unexpectedly. Gone to a unknown destination. He will be cremated on Friday. He was more a friend than a stepfather to me. 
RIP

zaterdag 19 november 2011

Kijken uit het raam

Ik kijk uit het raam als ik met mijn broer bel om t horen hoe het met zijn vrouw is. De diagnose is nier-kanker, en het goede nieuws is dat in weerwil van een eerdere diagnose eer geen uitzaaiingen zijn gevonden in de longen. Op de vensterbank de foto van mij en mijn vier broers die 14 jaar geleden de vijftig passeerden. De club van vijftig noemden we ons toen. Buiten schijnt de zon en dan lijkt er weer hoop te zijn daar buiten.

Looking out the window
I'm looking throe the windows wile speaking with my brother on the phone. Hi wife s diagnosed with kidney-cancer. The good news this week is that there is no metastases to the longs. Earlier diagnoses implicated that. 
On the windowsill a picture of my and my four brothers taken 14 years ago when my youngest brother turned fifty. The band of fifty we called our selfs.Outside the sun is shining, giving hoop.

vrijdag 18 november 2011

Oude Noorden Rotterdam

In dit deel van de Rotte liggen de weinige woonboten die Rotterdam kent. Deze viel op vanwege de mooie symetrie

Rotterdam

This part of the river the Rotte is one of the few places ware houseboats lay. This one got my eye because of the nice symmetry.

donderdag 17 november 2011

VS negeren kritiek op 'draconische' SOPA-wet | Webwereld

Kennelijk is de vrijheid waarop we zo prat gaan alleen maar toegestaan zolang er niet aan verdient kan worden.

Onder de Brienenoordbrug kijkend naar de noordzijde

VS negeren kritiek op 'draconische' SOPA-wet | Webwereld

Freedom will only be allowed as long as there is no way to let you pay for it. SOPA Hearing
Below the van Brienenoordbrigde looking North

woensdag 16 november 2011

Ziekenhuis

Wij wonen in de directe omgeving van de van Brienenoordbrug. Deze brug passeren we talloze malen per maand. Zowel er overheen als er onderdoor. De foto is van het bascule gebouw. Ondertussen is mijn stiefvader in het ziekenhuis opgenomen. Men vermoed
een longontsteking. Voorlopig moet hij daar blijven zodat nadere onderzoeken meer zekerheid geven over de definitieve oorzaak.

Hospital
We live near the Brienenoordbridge. Not only that we pass the bridge several times a month, we also cross the bridge underneath were this picture was taken. Meanwhile my stepfather  is  committed in a hospital nearby. Probably with pneumonia. During the next few day more test must give a better inside in the probable course of his week spells.

maandag 14 november 2011

Rotterdam Oude Noorden

De Rotte, waaraan Rotterdam haar naam dankt, is hier gefotografeerd vanaf de Zaagmolenkade. Ik woonde in deze buurt toen mijn dochter geboren werd 39 jaar geleden.

This is the older part of Rotterdam, also known as the Old North The River is the Rotte. Rotterdam thanks her name to the dam in the river the Rotte. I lived in this neighborhood when my daughter was born 39 years ago.

zondag 13 november 2011

Sunday

Welk book zal ik vandaag eens lezen? Of welke film gaan zien. Iemand die zoals wij van elk bijna duizend heeft kan kiezen. Zondag een luierdag! Bijna. Ik moet ook de stukken die ik morgen op school moet bespreken nog lezen.

Sunday lazy day.
Witch book to read or witch film to see. We have more than a thousand of those. Sunday is for doing just that. Almost that is. There still some papers to read for school tomorrow.

zaterdag 12 november 2011

vrijdag 11 november 2011

De dood waart rond

Opnieuw zijn we getroffen door een afschuwelijk bericht. Onze schoonzus heeft Kanker. De kans dat ze het komend jaar overleeft is 50/50. Net oma geworden. Eindelijk een leuke man, huis en tuin.  En dan wordt je beroofd  van de vooruitzichten op een zonnige toekomst. Bijna is het zicht van de haven zou je haast zeggen.

Dead roaming.
Our siser in law is diagnosed with cancer. There is just 50% chance that she will live the next year. Finaly she found a nice husband, house and garden. And now she robbed of her future. In sight of the harbor so to say.

Fot more skywatch on Friday click here

donderdag 10 november 2011

Gollem

Wie het verhaal in de Ban van de Ring gelezen heeft is bekend met de tragische figuur Gollem. Al jaren geleden maakt mijn vrouw haar eerste pop. Een geslaagde gelijkenis.

GOLLUM
Who has read the story "Lord Of the Rings" knows the tragic figure of Gollem. It was years before the film when my wife made her first puppet.  A remarkable resemblance.

woensdag 9 november 2011

Rotterdam

Naast onze favorite boekhandel kan je genieten van verschillende soorten fastfoot.

Rotterdam
Next to our favorite bookstore, you can enjoy different caint of fast food.

zondag 6 november 2011

Weekend reflection

Begraafplaats Hofwijk in Rotterdam

Weekend reflection
"Hofwijk"Cemtary in Rotterdam.

For more weekkend reflections clcik here

Brabant

Al meer dan 18 jaar kom ik naar Brabant om mijn vriend Rafeael te bezoeken. Zijn kinderen heb ik van jongs af aan zien opgroeien. Inmiddels is alleen de jongste nog thuis. Hij is net zo oud als mijn oudste kleinzoon, met\wie hij ook nog bevriend is. Vandaag waren de twee oudsten jarig. Beiden studeren ze medicijnen. De een in Nijmegen de ander in Antwerpen. De weg er naar voert me door een steeds veranderend landschap.

BRABANT
For more than 18 years I visit my friend how lives in Brabant., one of the southern provinces of Holland. I have seen his children growup as if the ware my own grandchildren. The youngest is the same age as my eldest grandson. Today the two oldst of the children had there birthday party. Both of them studies medicine. The one in Nijmegen the other in Antwerp. On the way to them I always pas this nice and ever changing landscape.

vrijdag 4 november 2011

Leven en dood

Vandaag hebben we definitief afscheid genomen van (tante) Juul Engelsman. Met waardige bijeenkomst in begraafplaats Hofwijk in Rotterdam. Een prachtige omgeving net buiten de stad, en onder zomerse omstandigheden.

Gisteravond ging ik eten met mijn dochter. We zien elkaar nauwelijks zonder dat er anderen bij zijn. Het was daarom extra bijzonder om met z'n tweeën te gaan eten.

Lief is ze, maar daar twijfelde u al niet aan.

Life and Dead.

Today we held a ceremonial in remembrance of our dear friend Juul Engelsman. She is cremated today. Lots of family and memory's. It was as if it was a summers day, nice and warm, on one of the nicest cemetery's of Rotterdam just outside of the city.

Yesterday I went out with my daughter for a dinner. We seldom see each other without the presents of others. It was therefore extra special to be just in each others company. She is the sweeties, but you never doubted that I guess.
For cemetery's  more click here

woensdag 2 november 2011

Afscheid

Vandaag namen we afscheid van (tante) Juul Engelsman. Vrijdag wordt ze gecremeerd. 95 Jaar is ze geworden Haar angst voor de dood bleek op het cruciale moment nergens voor nodig.

Goodbye
Today we went to say goodbye to an very old friend of my wife. Se died after 95 year. She was afraid to die, but at the crucial moment the was no need. She died quietly and at peace. Coming Friday she will be cremated. RIP
For more weekend reflections click here