zondag 6 november 2011

Brabant

Al meer dan 18 jaar kom ik naar Brabant om mijn vriend Rafeael te bezoeken. Zijn kinderen heb ik van jongs af aan zien opgroeien. Inmiddels is alleen de jongste nog thuis. Hij is net zo oud als mijn oudste kleinzoon, met\wie hij ook nog bevriend is. Vandaag waren de twee oudsten jarig. Beiden studeren ze medicijnen. De een in Nijmegen de ander in Antwerpen. De weg er naar voert me door een steeds veranderend landschap.

BRABANT
For more than 18 years I visit my friend how lives in Brabant., one of the southern provinces of Holland. I have seen his children growup as if the ware my own grandchildren. The youngest is the same age as my eldest grandson. Today the two oldst of the children had there birthday party. Both of them studies medicine. The one in Nijmegen the other in Antwerp. On the way to them I always pas this nice and ever changing landscape.

Geen opmerkingen: