zaterdag 19 november 2011

Kijken uit het raam

Ik kijk uit het raam als ik met mijn broer bel om t horen hoe het met zijn vrouw is. De diagnose is nier-kanker, en het goede nieuws is dat in weerwil van een eerdere diagnose eer geen uitzaaiingen zijn gevonden in de longen. Op de vensterbank de foto van mij en mijn vier broers die 14 jaar geleden de vijftig passeerden. De club van vijftig noemden we ons toen. Buiten schijnt de zon en dan lijkt er weer hoop te zijn daar buiten.

Looking out the window
I'm looking throe the windows wile speaking with my brother on the phone. Hi wife s diagnosed with kidney-cancer. The good news this week is that there is no metastases to the longs. Earlier diagnoses implicated that. 
On the windowsill a picture of my and my four brothers taken 14 years ago when my youngest brother turned fifty. The band of fifty we called our selfs.Outside the sun is shining, giving hoop.

Geen opmerkingen: