zondag 12 februari 2012

Vijfenzestig!?

En dan ben je vijfenzestig jaar geworden. tegenover onze flat stonden vandaag een oude en nieuwe tram. De oude uit mijn jeugd en de nieuwste va dit millennium.


Sixtiefive years.

In front of out apartment building there where two streetcars waiting The smaller one in yellow from my childhood. And the new one introduced this millennium.

Geen opmerkingen: